Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Blog /

Haiku no. 6, Operational Auditing

Datum: 15-10-2020, 10:37 uur

Het uitvoeren van een audit kan, onder de aanname dat het onderzoek plaats vindt conform de regels van een onafhankelijke, objectieve, kritische, gedurfde, misstanden ophelderende en mogelijk provocerende operational audit, bij “betrokkenen” in de organisatie tot wrevel, onrust en zelfs verzet leiden. Het boven water krijgen van de waarheid roept dan weerstanden op; een uitdagende omstandigheid waarmee de operational auditor, mits goed opgeleid, effectief kan omgaan. In sommige situaties leidt dit verzet tot structuuringrepen die als effect hebben dat de slagkracht van audit wordt ingedamd. In de praktijk uit zich dat bijvoorbeeld in onder curatelestelling (samenvoegen met de controllersfunctie c.q. de afdeling financieel-economische zaken), centralisatie (overbrenging van auditafdelingen op werkmaatschappijniveau naar een compliance-functie op het hoofdkantoor c.q. het overhevelen van decentrale auditfuncties binnen departementale directies naar de auditfunctie van het Ministerie van Financiën). Een andere voorkomende noodgreep is het outsourcen van de auditfunctie naar een externe dienstverlener; in het meest extreme geval naar de, daarna niet meer onafhankelijke, extern accountant (cf. Rentokil).

NB: Een Haiku is een Japanse dichtvorm die uit drie regels bestaat van achtereenvolgens vijf, zeven en vijf lettergrepen. Een gedicht dat de intentie heeft om met een inventief en subtiel woordenspel, een opkomende sensitieve, objectieve waarneming te weerspiegelen. Vaak bevat het een verrassend element, waarbij meestal eerst de derde regel de “ontknoping” vormt.

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl