Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Informatievoorziening aan volksvertegenwoordiging moet beter”

Datum: 05-2016
Publicatie: 02-2016. Bosma, R. & Molenkamp, A. (2016). ”Informatievoorziening aan volksvertegenwoordiging moet beter “. TPC, 14, (1), 25-31.

Naar een hoger niveau van organisatievolwassenheid.

Besluiten van het openbaar bestuur bevatten veel ambigue opvattingen welke een adequate aansturing bemoeilijken. Het oplossen van die dubbelzinnigheden is onmogelijk omdat het besluit dan  te nadrukkelijk een specifiek belang onderschrijft. Daarmee kan geen steun worden verworven bij de overige volksvertegenwoordigers. Een breed uitlegbaar compromis is wat resteert. Ondanks opname in de planning- en controlcyclus is voortgangsbewaking onmogelijk omdat geschikte ijkpunten ontbreken. Door per programmaonderdeel een specifieke aanpak te hanteren kan toch gekomen worden tot een adequatere vorm van interne beheersing. Tevens kan dan inzicht worden opgedaan of de ingezette aanpak doeltreffend is.

Lees verder…

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl