Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Control Selfassessment; is nu de controller aan zet?”

Datum: 04-2013
Publicatie: 12-2010 Molenkamp, A. (2010). “Control Selfassessment; is nu de controller aan zet”. Finance & Control, (6), 15-17.

Veel organisaties omarmen momenteel het concept van control selfassessment (CSA), een vorm van participatief of horizontaal toezicht die tegemoet komt aan de eis om de kwaliteit van internal control, en de verantwoording die daarover moet worden afgelegd, te verbeteren. Het is de internal auditfunctie die in veel gevallen adviseert om deze vorm van zelfevaluatie door te voeren. Soms verleent de internal auditor zelfs ondersteuning bij het ontwikkelen van een op de specifieke organisatie afgestemd construct. In het artikel wordt echter betoogd dat CSA alleen succesvol kan worden geïmplementeerd als de controller voor haar taak in deze adequaat is geëquipeerd.

Bekijk hier het volledige artikel in PDF-vorm

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl