Public Auditing

Arie Molenkamp

Een platform om het gedachtegoed van Internal Auditing en Public Auditing te kunnen presenteren, becommentariëren en evalueren.

Home / Artikelen /

“Artikel 213a en haar uitvoeringsmodaliteiten.”

Datum: 04-2008
Publicatie: 04-2008 Feith, A.F. & Molenkamp, A. (2008). “Artikel 213a en haar uitvoeringsmodaliteiten”. TPC, april 2008, 59-64.

De wet verplicht het gemeentebestuur om onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. In dit artikel wordt aangetoond dat het mogelijk is om op verschillende manieren invulling te geven aan het doen uitvoeren van deze collegeonderzoeken.

Bekijk de PDF: Artikel 213a en haar uitvoeringsmodaliteiten

Contact

Public Auditing

Postbus 11598

2502 AN Den Haag

06 - 53361850

a.molenkamp@publicauditing.nl